Leadgenerering

Leadgenerering handler kort fortalt om at tiltrække potentielle kunder, også betegnet som leads,  gennem godt  relevant indhold  på dine kanaler, og efterfølgende forsøge at omdanne disse til varme leads til salgsafdelingen.

Forudsætningen for succesfuld Leadgenerering er masser af relevant indhold tilpasset kunderejsens mange faser. Derfor skal du som det første have styr på dine kunders mindset og beslutningsproces gennem hele  kunderejsen. Kun sådan kan du levere relevant indhold der matcher den fase i beslutningsprocessen, hvor kunden befinder sig. Og netop relevant indhold er en forudsætning for at opnå succes med digital leadgenerering.

Kundeindsigt

Empathy map

Kundeindsigter kan bestå at både digitale data og viden indsamlede gennem kundeinterviews.

Når jeg skal opnå indsigt i en ny målgruppe, anvender jeg Empathy mapping.
Empathy-mapping er et værktøj der netop giver indsigt i af hvem og af hvad kunderne påvirkes af når væsentlige beslutninger tages, og ikke mindst hvad trigger dem i en beslutningsproces. Empathy-mapping anvendes også til at udarbejde personas, som jeg også anbefaler at få lavet. Læs mere om dette emne via nedenstående link.

Empathy mapping
Kortlægning af kunderejsen?

Content mapping

Som jeg tidligere var inde på, kræver Leadgenerering godt relevant indhold. Er du usikker på, hvilket indhold du skal producere og anvende på dine kanaler, vil jeg anbefale at arbejde med content mapping.

Content mapping handler om at kortlægge indhold der matcher det stade i beslutningsprocessen hvor kunden befinder sig. Derfor vil jeg altid anbefale at kortlægge kunderejsen.

Har du ikke tidligere stiftet bekendtskab med kunderejsen, kan du læse en masse om emnether, hvor du også kan downloade min e-bog om kortlægning af kunderejsen.

Med kunderejsen kortlagt kan du i langt højre grad udpege de kontaktpunkter, på Engelsk kaldet touchpoints, du skal bruge til at skabe interesse for dine produkter eller services, og på sigt leads til din hjemmeside og læsere til dit nyhedsbrev, som er to væsentlige kanaler i Digital Leadgenerering.

Kunderejsen kort fortalt
Kanaler & Platforme

Valg af kanaler

Valg af kanaler er for mange indlysende, men jeg vil nu alligevel komme med nogle konkrete råd.

Først skal du gøre det klart, hvordan du ønsker at formidle dit budskab?
Er det gennem Video, tekster, podcast eller gennem 1:1 rådgivning.

Beslut dig for en primær kanal

Når du har besluttet dig for, hvilket indhold du vil arbejde med, skal du tage en beslutning om, hvilken kanal der skal være din primære kanal. Når du vælger din primære kanal, skal du tage stilling til følgende:

REACH – Hvilken kanal giver dig de bedste forudsætninger for at nå dine kunder?

CONTROL – Hvilken kanal har du størst kontrol over?

DATA– Hvilken kanal giver dig de bedste muligheder for at aflæse data?

Typisk til den primære kanal være virksomhedens hjemmeside

Mere om kanalvalg

Hjemmesiden som primær kanal

Forudsætning for at arbejde med Leadgenerering er en brugervenlig hjemmeside eller webshop som formår at skabe konverteringer.

Konverteringer behøves ikke i første omgang at handle om salg, men kan i lige så høj grad handle om at få webbesøgende til at:

  • Skrive sig op til jeres nyhedsbrev
  • Følge jer på Facebook, LinkedIn, YouTube eller anden SoMe kanal
  • Downloade indhold såsom prislister, brochurer, e-bøger o. lign.
  • Benytte en beregner
  • Afprøve en demoversion af jeres produkt
  • Eller hvad der måtte være relevant for netop jeres virksomhed.