Kundeindsigt med A/B Splittest

Kundeindsigt med A/B Splittest

A/B Splittest er en metode der benyttes til at teste to versioner eller variabler op mod hinanden, for at teste hvilken version/variabel der fungerer bedst.

Ofte vil man kigge på, hvilken version der opnår flest konverteringer. Denne viden giver designeren, af eksempelvis en hjemmeside, bedre forudsætninger for at fortage ændringer i design, overskrifter o. lign. der forbedre konverteringerne, heraf navnet konverteringsoptimering.

Når man udfører A/B splittest er det vigtigt at fokuserer på nogle ganske små variabler, såsom en overskrift, en farve, placering af en knap o. lign.

Eksempel på en A/B Splittest, hvor Version A viste sig at have den største konverteringsrate.

Som det kan ses af eksemplet ovenfor, har teksten No Spam en negativ effekt, hvilket antages at hænge sammen med at udtrykket SPAM opfattes negativt. Så selvom det står NO SPAM har øjet altså opfattet det negative ord SPAM. Hvilket kan hænge sammen med, at vi skanner websites og læser kun de ting vi fanges af. Netop derfor har A/B test også så stor betydning for konverteringsoptimering af websites.

Start altid med at analysere udgangspunktet.
Med andre ord - Hvor trykker skoen?

Har dit website landingssider med høje bouncerate, så bør du måske starte her. Har du en webshop med flowsider med høj exitrate, bør dette have din fulde opmærksomhed, og dermed være dit udgangspunkt. Bliv klogere på dit udgangspunkt ved at kigge på kvantitative datakilder, såsom ordrehistorik, supportsager, CRM m.m. og/eller gennem kvalitative undersøgelser såsom Interviews, test eller fokusgrupper.

HVAD ER FLOWSIDER?Et flow kunne eksempelvis være et købsflow. Når en kunde har lagt en vare i indkøbskurven, skal købsflowet gerne forløbe problemfrit. Har du mange der forlader siden med kundeoplysninger, kunne det måske være du beder om for mange oplysninger, hvilket får kunderne til at forlade købsflowet og dermed afslutte købet.

Opstil en hypotese

Når du har fundet frem til udgangspunktet for din A/B Splittest, bør du opsætte en hypotese. For at en hypotese er stærk, bør du beskrive variable (hvis), resultat (så) og rationale (fordi)

HUSK NU altid kun at teste én hypotese ad gangen. Også selvom du har flere områder du ønsker at teste?
 

  En svag hypotese:

 

En stærk hypotese: