Kvantitative og kvalitative data

Kvantitative data omhandler tal, mens Kvalitative data omhandler alt andet end tal og kan bestå af film, fotos, observationer, interviews m.m. Den bedste forudsætning for at opnå så valide data som muligt, er at arbejde med både kvalitative og kvantitative data i en kombination.

 

Kvantitative indsamlingsmetoder:Kvantitative data kan opnås med eksempelvis Google Analytic, Danmarks statistik, spørgeskemaundersøgelser, rapporter, analyser m.m.

Kvalitative indsamlingsmetoder: Kvalitative data indsamles gennem f.eks.interview med kunderne eller ved af foretage observationer o.lign. Sådanne observationer kan i dag foretages online med værktøjer som Hotjar.

Digitale fodaftryk

Der sættes masser af digitale spor overalt på nettet. Disse digitale spor i form af data kan fortælle rigtig meget om vores kunders adfærd.

En vigtig kilde til data er Google Analytic. Analytic er et tracking værktøj der giver indsigt i dit websites besøgende og deres adfærd. Det er de færreste virksomheder der ikke har en Google Analytic konto, men det er langt fra de fleste der ved hvad de skal bruge Google Analytic til , og hvad man skal kigge efter.

Google Analytic kan fortælle rigtig meget, hvorfor man hurtig kan blive helt rundt på gulvet af de mange data man får vist. Derfor er det vigtigt at have fokus på, hvad man ønsker at opnå, inden man går i gang med at kigge og trække data ud af Google Analytic.

Med Analytic kan du få vigtig information du kan bruge til eksempelvis at optimere dit website. Du kan finde information, der kan fortælle dig mere om, hvilke kanaler der skaber trafik til dit website, så du på sigt kan droppe de markedsføringsaktiviteter der ikke giver trafik.

Google Analytics giver bl.a. indblik i:

Antal besøgende
Hvor dine besøgende kommer fra (kanaler som fx. Facebook, Google søgninger)
Engagement(time on site)
Resultater og målretning af dine kampagner
Oversigt over konverteringer (salg, download, tilmeldinger o.lign. hvis opsat)
Landing/afslutningssider