Kundeindsigt og personas

Udvikling af personas

Sådan laver jeg personas

Har din virksomhed planer om at arbejde med content marketing, kan det være en rigtig god ide at få udarbejdet nogle personas.

Med en persona får du sat ansigt på din målgruppe, får indblik i deres mindset, hvilket er en væsentlig del af, at levere det gode relevante indhold, der skaber det engagement vi alle så gerne vil opnå. 

Med en persona får du sat ansigt på din målgruppe og får indblik i deres mindset, hvilket er en væsentlig del af at levere det gode relevante indhold, der skaber det engagement vi alle så gerne vil opnå. Pointen med at anvende personaer er at personalisere indhold og dermed øge forbrugerens følelse af relevans, og netop derfor bør personas opdeles efter deres beslutningsproces.

Mange virksomheder udarbejder personas på baggrund af kvantitative data samt egne fortolkninger af hvem kunderne er, hvad de finder relevant, hvilke platforme de benytter osv. Men har du resourserne til rådighed bør du gennemføre en række kundeinterviews.


"Hvis du ikke får defineret Personaernes beslutningsproces i de rette trin og hændelser, så vil du gå glip af de øjeblikke som er afgørende for deres købsbeslutninger." 

Skriver Sebastian Gullak i sin bog om marketing automation

Den eneste måde at komme helt ind til kernen, er gennem kundeinterview. Dog skal det understreges at en god analyse gerne skal bestå af både kvalitative og kvantitative data.

Kun gennem kundeinterview kommer du bag facaden, og får indblik i kundernes mindset.

  • Hvilke problemer slås de med i dagligdagen?
  • Af hvem og af hvad påvirkes de af?
  • Hvad trigger dem i et eventuelt købsflow?
  • Hvad holder dem vågen om natten?